لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18318

عشق منم

286

قطعه آوازی با عنوان عشق منم با اجرای بهزاد خوش مشرب

لینک برنامه در یوتیوب: