لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18296

شوق یادگیری (۱۷) – اختلال در یادگیری ق۱

206

کودکانی که دچار اختلال یادگیری هستند از نظر عقلی وهوشی ضعیف نیستند بلکه حواس پنجگانه آنها در سنین اولیّه تقویت نشده.