لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18281

ما دوتا (۴) – ناتوانی های دموکراسی

78

آرش : مگه نمی گیم رأی باید رأی اکثریت باشه، پس چرا این رأی اکثریت گاهی وقتا اصلا” درست از آب در نمی یاد ؟
تهمینه : مثلاً ؟ !!..