لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18280

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۶

214

مرور مقالۀ «سه راهِ زنان برای پس‎گرفتن خواهری»، نوشتۀ کیتی رومن و «آیا مایلید مجسمه‌ای فولادی برای صلح طراحی کنید»، نوشتۀ گَری کولز.