لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18267

درگه دوست۲ – جنون سنگسری

187

در نخستین برنامه از فصل دوم درگه دوست، به سرگذشت میرزا فرج­ الله فنائیان، جنون سنگِسری خواهیم پرداخت و چند فقره از اشعارش را نیز خواهید شنید.