لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18258

۱۷۴ – عید رضوان ق۱۲

184

این آخرین قسمت از ۱۷۴ است. در این قسمت هم به سه سؤال در رابطه با رضوان پاسخ داده خواهد شد. برای آخرین بار با استاد وحید خرسندی همراه شوید.