لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18250

۱۷۴ – عید رضوان ق۱۱

219

منظور حضرت بهاءالله از این گفته که رضوان ربیع بیان است چیست؟ استاد وحید خرسندی به این سؤال و دو سؤال دیگر در این قسمت از ۱۷۴ پاسخ می‌گویند.