لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18243

درگه دوست ویژه – ناظم خراسانی

181

جناب میرزا محمّدتقی مشرقی، متخلّص به ناظم + غزل.