لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18242

۱۷۴ – عید رضوان ق۱۰

143

عید رضوان تجدید حیات عالم است، این یکی از بیانات حضرت بهاءالله است. استاد وحید خرسندی در این قسمت به این بیان، و دو بیان دیگر می‌پردازند.