لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18235

درگه دوست ویژه – منیر قزوینی

102

جناب آقا میرزا منیر نبیل‌زاده‌ی قزوینی، متخلّص به منیر + قصیده