لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18234

۱۷۴ – عید رضوان ق۹

105

زمانی که دولت عثمانی از حضرت بهاءالله دعوت کرد که ایشان به استانبول تشریف ببرند، عکس‌العمل آن حضرت چه بود؟ پاسخ به این پرسش و دو پرسش دیگر در این قسمت از ۱۷۴.