لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18178

رضوان نامه ق۳

413

سهیل کمالی در قسمت سوم رضوان نامه درباره برخی آموزه های دیانت بهائی صحبت میکند.

لینک یوتیوب: