لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18155

درگه دوست ویژه – طوبی شیرازی

176

سرکار حاجیه طوبی خانم شیرازی، متخلّص به طوبی + یک غزل و یک مستزاد.