لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18146

درگه دوست ویژه – مسعود قزوینی

508

جناب آقا میرزا باقر قزوینی، متخلص به مسعود و معروف به درویش‌مسعود + مخمّس مسمّط.