لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18145

۱۷۴ – عید رضوان ق۷

202

از این قسمت جناب استاد وحید خرسندی میهمان ۱۷۴ هستند. ایشان در این قسمت به سه سوال پاسخ می دهند.