۱۷۴ – عید رضوان ق۴

61

به چه وقایع دیگری در تاریخ مثل عید رضوان می‌توان اشاره کرد؟ و دو سؤال دیگر در این قسمت از ۱۷۴ از جناب ریاض الفت پرسیده شده است.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18114