دوازده – حکایت چهارم

50

تاجری که آرزو داشت حضرت بهاءالله را ببیند!

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18113