لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18113

دوازده – حکایت چهارم

133

تاجری که آرزو داشت حضرت بهاءالله را ببیند!