لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18068

دوازده – حکایت دوّم

78

ارزش دنیا