لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18016

اتحاد

115

ترانه ای درباره اتحاد برگرفته از آثار بهائی با اجرای اریک دویزر، جیبی اکل، کیسی پورتر، پائولو اسکوبر، بِنِت مونتگومری و یوسی مصباح.

لینک یوتیوب: