لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17967

جشن بین الادیان ق۱

202

در قسمت اول این برنامه بخش هایی از مراسم جشن بین الادیان را خواهید دید و با دیدگاههای شرکت کنندگان در این برنامه آشنا خواهید شد.

لینک یوتیوب: