لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17965

عصرانه رضوانی

200

جک گوردون یکی از اعضای هیئت برگزار کننده جمع بین الادیان در منطقه واشنگتن دی سی همکاران خود را به مناسبت عید رضوان و مروری بر جشن بین الادیان به عصرانه دعوت میکند در قسمت اول با دیدگاههای این افراد آشنا میشوید.

لینک یوتیوب: