تنها هرگز

ترانه ای برگرفته از آثار بهائی با اجرای آلیشیا روحی کاندال.

لینک یوتیوب:

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17964