لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17961

مناجات الها٬ معبودا٬ ملکا٬ مقصودا

274

مناجات الها٬ معبودا٬ ملکا٬ مقصودا با اجرای گری استرلینگ

لینک یوتیوب: