لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17960

رضوان نامه ق۱

237

سهیل کمالی در قسمت اول رضوان نامه از تبعید بهاءالله، پیامبر دین بهائی به عراق و اعلان ظهور دین جدید توسط او، صحبت می‌کند.

لینک یوتیوب: