لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17912

درگه دوست ویژه – ادیب بیضائی ق۱

128

در نخستین ویژه­ برنامه رضوانی درگه دوست، مختصری درباره عید رضوان صحبت خواهیم کرد و سپس مخمّس مسمّطی را خواهید شنید که ادیب بیضایی در حلول عید رضوان سروده است.