لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17874

گشت بهاری (۴) – گشت بهاری درگلستان شعر و ادب پارسی

213

دراین برنامه دو اثر طنز و شیرین از عبید ذاکانی و یک اثر از مولاناجلال الدین رومی نقل میگردد.