لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17873

پرواز – شرح احوال آقای محفوظ الحق علمی

320

محفوظ الحق علمی از دانشمندان مسلمان هند و پاکستان بود و با دکتر اقبال لاهوری شاعر معروف دوست بود.