لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17859

کافه گپ – تعالیم حضرت بهاءالله ق۱۰

149

تعدیل معیشت و حل مشکلات اقتصادی در موضوع این هفته‌ی کافه گپ است؛ با پارسا فنائیان و شهرام آناهید همراه شوید.