لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17827

با تارا (۸) – غرور

201

غرور و تکبر بیجا یه دیوار میکشه بین ما و اطرافیانمون، شما با من موافقید؟