ما دوتا (۳) – دین گریزی

44

تهمینه : آره، خیلی ها می خوان بدونن که چرا جوونا دیگه تو مسجدا دیده نمی شن و برای باید و نباید های دینی ارزشی قائل نیستن.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17814