لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17766

برنامه کامل ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

229

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی