لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17761

کافه گپ – تعالیم حضرت بهاءالله ق۹

218

در این قسمت از کافه گپ، جناب شهرام آناهید به دو تعلیم دیگر حضرت بهاءالله یعنی تعلیم و تربیت عمومی و اجباری و خط و زبان واحد جهانی می‌پردازند.