لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17735

اندر احوالات ما جوونا (۷) – فیلم سینمائی

177

ما جوونا همیشه عاشق تماشا کردن فیلم‌ها و نقد و بررسی آنها هستیم.