لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17734

پرتره (۶) – لوئی آرمسترانگ

96

لویی آرمسترانگ از مشهورترین موسیقی‌دانان جاز و از برجسته‌ترین ترومپت نوازان تاریخ موسیقی است.