لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17725

عشق فرای مرزها – ف۲ ق۷ – والتر و باربارا

178

والتر آفریقایی-آمریکایی است و با باربارای سفیدپوست، از بهترین زوج هایی هستند که این روزها می توانید پیدا کنید.