لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17722

مثل نسیم – لری گلگر

301

عضو یک جامعه دینی بودن رو عقلانی نمیدونستم… رفتم دانشگاه و تو رشته تئاترثبت نام کردم، چون با اونچه من بودم و یاد گرفته بودم خیلی متفاوت بود …احساس کردم دلم میخواد درباره اون جنبه هائی از وجودم که خیلی پیشرفت نکرده بود چیزائی یاد بگیرم… در مثل نسیم این هفته داستان لری.

To Watch This Program in Farsi Click here