لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17698

آفتاب (۲) – صبح روز بعد

92

صبح روز بعد سر کلاس حاضر شدم مشغول طراحی از مدلی لاغر و قد بلند بودم… اما وقتی طراحیم تموم شد دیدم فیگوری کشیدم تپل و قد کوتاه….