لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17674

کافه گپ – تعالیم حضرت بهاءالله ق۸

247

دین باید مطابق علم و عقل باشد؛ این یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی است. در این قسمت، جناب شهرام آناهید در گفتگو با پارسا فنائیان، به این تعلیم می‌پردازند.