کافه گپ – تعالیم حضرت بهاءالله ق۸

48

دین باید مطابق علم و عقل باشد؛ این یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی است. در این قسمت، جناب شهرام آناهید در گفتگو با پارسا فنائیان، به این تعلیم می‌پردازند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17674