لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17625

ما دوتا (۱) – مسائل مهمّ اجتماعی

166

تهمینه : آرش، من می گم بیا تو این برنامه تازه درباره مسائل مهم اجتماعی صحبت کنیم.
آرش : مسائل مهمّ اجتماعی؟! مردم از دست مسائل مهمّ اجتماعی ، آدمو ول نمی کنن !!…