لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17535

سرکه

156

سرکه نماد تسلیم و رضاست و بر سر سفره نوروزی ما را به پذیرش ناملایمات زندگی دعوت می‌کند. مفهوم نهادن سرکه قبول ناهمواری های زندگی است زیرا هر آسایشی با رنج همراه است وسختی لازمه حیات است.