لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17503

کافه گپ – تعالیم حضرت بهاءالله ق۷

160

عالم محتاج نفثات روح‌القدس است؛ این یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی است. در این قسمت، جناب شهرام آناهید در گفتگو با پارسا فنائیان، به این تعلیم می‌پردازند.