لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17484

دمی با تاریخ (۵) – حضرت عبدالبهاء، شوقی افندی و بیت العدل اعظم

160

پنجمین و آخرین قسمت «دمی با تاریخ» با بیانات حضرت عبدالبها درباره‌ نوروز آغاز می‌شود، و سپس به دو واقعه‌ مهم در سال‌های ابتدایی ومیانی قرن ۱۴ خورشیدی می‌پردازد.