لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17483

دیدار نوروزی (۴) – روز چهارم فروردین

144

گفتگوی نوشین با رضوان الله توکّلی.