لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17472

سکه

275

سین مدرن سفره هفت سین. سکه جزو هفت‌سین محسوب نمی‌شود اما بشر بعد از ضرب سکه آن را روی سفره برد تا نمادی برای افزایش دارایی باشد.
برخی بر این باورند که سکه که نماد دارایی و برنج که نماد برکت و روزی است بهتر است در کنار هم قرار گیرند. یا به امید ازدیاد ثروت، سکه را مقابل آینه می‌گذارند.