لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17462

شادمانه (۸) – بلیط هواپیما

217

ارائه خدمات مشتری وظیفه ما است.