گپی با همکاران (۴) – نوید و نیوشا

38

گپ و گفت صمیمانه هومن عبدی با نوید توکّلی و نیوشا راد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17461