دمی با تاریخ(۴) – سال ۱۲۸۸خورشیدی

42

چهارمین قسمت از «دمی با تاریخ» به نوروز سال ۱۲۸۸ خورشیدی اختصاص دارد. نوروزی که شاهد وقایع مهمّی در تاریخ آئین بهائی بوده، از حیفا گرفته تا شیکاگو در آمریکا و نی‌ریز در ایران.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17459