لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17459

دمی با تاریخ(۴) – سال ۱۲۸۸خورشیدی

222

چهارمین قسمت از «دمی با تاریخ» به نوروز سال ۱۲۸۸ خورشیدی اختصاص دارد. نوروزی که شاهد وقایع مهمّی در تاریخ آئین بهائی بوده، از حیفا گرفته تا شیکاگو در آمریکا و نی‌ریز در ایران.