لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17437

پیش درامد سروناز و تصنیف بازم بسر زد امشب

199

سیامک شجریان و گروه کوبانگ
شعر از هوشنگ ابتهاج
آهنگ و تنظیم از میثاق اسحاقی