لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17426

دمی با تاریخ(۳) – قلعه شیخ طبرسی

256

در این قسمت از «دمی با تاریخ» ابتدا نیم‌نگاهی خواهیم داشت به جشن نوروز بابیان در قلعه‌ شیخ طبرسی، سپس با آخرین عید زندگی حضرت باب آشنا خواهیم شد و نهایتاً به تاریخ آئین بهائی خواهیم رسید.