لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17419

سبزه

153

سبزه یادآور سبزی، نشاط و نماد نوزایی و پویایی است به علاوه، سبزی همیشه نشانه خیر، برکت و امید بوده.